หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 เข้าบัญชีเงินฝาก อปท. ที่ พล0037.5/ว35 ลว. 25 มี.ค. 52   27 มี.ค. 2552 1913
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขยายเวลาการรับสมัคร รปบ. รุ่นที่ 3 ที่พล 0037.1/1427 ลว 25 มี.ค. 52   25 มี.ค. 2552 1439
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถจ.พล.ส่งรายงานการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของ อปท. GFMIS ที่พล 0037.3/ว80 ลว.19 มี.ค.52   19 มี.ค. 2552 1585
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลคนว่างงาน จ.พิษณุโลก   6 มี.ค. 2552 4307
โอนย้าย/รับสมัคร   กรอบตำแหน่งพนักงานเทศบาล(แผนอัตรากำลัง) ปี 2552 - 2554   4 มี.ค. 2552 6064
โอนย้าย/รับสมัคร   กรอบตำแหน่งพนักงาน อบต. (แผนอัตรากำลัง) ปี 2552-2554   4 มี.ค. 2552 8775
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานยอดผู้มาแสดงความจำนงขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(นโยบายเร่งด่วนฯ)   2 มี.ค. 2552 1869
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคลากรของ อปท.เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร รปศ.บ สาขาการปกครองท้องถิ่นฯ รุ่นที่ 3 ที่ พล 0037.1/ว 906 ลว 26 ก.พ.52   26 ก.พ. 2552 1587
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารแนบ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล)   26 ก.พ. 2552 5014
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ พล 0037.5/ว 57 ลว. 26 ก.พ. 52   26 ก.พ. 2552 2121
<< หน้าแรก...     216      217      218      219     (220)     221      222   
 
   
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,851,074 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551