โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7  นายวันชัย เล็กประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมโครงการตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559 โดยคณะตรวจติดตามจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมชี้แจงโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายก/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2559 เวลา 13.30 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 1283 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 25,208,746 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551