หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
สถจ.พิษณุโลก ประชุมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ [ 6 มี.ค. 2558 ]  
อ่าน: 400
 


 
ทถอ.เนินมะปราง ร่วมปลูกข้าวนาโยนที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ไทรย้อย [ 23 ม.ค. 2558 ]  
อ่าน: 705
 


 
สถจ.พล. ประชุมชี้แจงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 31 ต.ค. 2557 ]  
อ่าน: 960
 
 
         


 
สถจ.พิษณุโลก ประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่ อปท. [ 29 ต.ค. 2557 ]  
อ่าน: 692
 


 
สถจ.พิษณุโลก ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตามอัตราที่ได้ไดรับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]  
อ่าน: 608
 


 
สถจ.พิษณุโลก ดำเนินการการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน กสถ.ปี 56 [ 30 มิ.ย. 2557 ]  
อ่าน: 840
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,850,959 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551