เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ หรือโอนย้ายมารับราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลกระหว่างปี พ.ศ.2550-2552 เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 87 ลว. 5 มี.ค. 53 (เพิ่มเติม) [ 5 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1313 
 
สนง.ที่ดินพิษณุโลก จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่พล 0037.5/ ว 79 ลว. 2 มี.ค. 53 [ 3 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1309 
 
แจ้งการดำเนินงานโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ พล 0037.5/ ว 76 ลว. 26 ก.พ. 53 [ 2 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1284 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ หรือโอนย้ายมารับราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลกระหว่างปี พ.ศ.2550 - 2552 เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ที่ พล 0037.2/ว 1192 ลว. 26 ก.พ. 2553 [ 26 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1450 
 
<< หน้าแรก...     1900      1901      1902      1903     (1904)     1905      1906      1907      1908     ....หน้าสุดท้าย >> 1928
   
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,850,938 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551