เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ . จัดสรรรายได้ ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ พล 0023.5/ว2979 ลว 13 พ.ค. 62  [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 106 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว2976  [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
 
ส่วรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 62 ที่ พล 0023.2/ว2971 ลว 13 พ.ค. 62 [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 158 
 
ขอการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบจ. และ อบต. เข้าอบรม เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร  [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 1928
   
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,850,970 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551