มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ที่ พล 0023.2/ว5769 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 746 
 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ พล 0023.2/ว5258 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 [ 7 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 708 
 
มติการประชุม ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ที่ พล 0023.2/ว4523 ลว 1 ส.ค.59 [ 3 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 857 
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว 3848 ลว 1 ก.ค. 59  [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 828 
 
มติการประชุม ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ พล 0023.2/ว3847 ลว 1 ก.ค.59 [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 764 
 
เรื่ื่อง มติการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ พล 0023.2/ว 3130 ลว 1 มิ.ย. 59 [ 2 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 749 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 20,710,365 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551