หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนตร์บรรทุก(ดีเซล) ฯ ลว 21 สิงหาคม 2560   24 ส.ค. 2560 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบจ.เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายทุ่งทะเลแก้ว ช่วงที่2   24 ส.ค. 2560 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางการจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายฯ ที่ พล 72102/585 ลว 21 สิงหาคม 2560   24 ส.ค. 2560 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.หนองกะท้าว เรื่อง การกำหนดราคมกลางโครงการปรับปรุงศูนยืพัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังเขา   24 ส.ค. 2560 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.หนองกะท้าว เรื่องขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลาง 6 ชุด สำเนาประกาศ 6 ชุด   18 ส.ค. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อาร้างท่อระบายน้ำถนนเอกาทศรถ    18 ส.ค. 2560 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ ลว.8 ส.ค.60   17 ส.ค. 2560 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบจ. เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างผิวถนนจราจรหินคลุกสาย ม.13 บ้านไร่พัฒนา ต.นาบัว เชื่อมต่อ ม.1 บ้านกกกะบาก ต.ยางโกลน อ.นครไทย    15 ส.ค. 2560 60
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.บึงกอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลว 7ส.ค.60   11 ส.ค. 2560 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนพระองค์ขาวฯ ลว 4 ส.ค.60   11 ส.ค. 2560 121
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 221
 
   
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 21,715,494 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551