หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ ลว.8 ส.ค.60   17 ส.ค. 2560 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบจ. เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างผิวถนนจราจรหินคลุกสาย ม.13 บ้านไร่พัฒนา ต.นาบัว เชื่อมต่อ ม.1 บ้านกกกะบาก ต.ยางโกลน อ.นครไทย    15 ส.ค. 2560 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.บึงกอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลว 7ส.ค.60   11 ส.ค. 2560 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนพระองค์ขาวฯ ลว 4 ส.ค.60   11 ส.ค. 2560 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลว 4 ส.ค.60   11 ส.ค. 2560 106
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ทต.พันเสา เรื่องประมุลงานจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ E1/2560 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกบ้านพันเสา หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหัวขัวหมู่ที่ 1   9 ส.ค. 2560 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.บ่อทอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 9- หมู่ที่ 12   3 ส.ค. 2560 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.ท่านางงาม เรื่อง ประกวเราคาซื้อรถกระเช้าขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า    3 ส.ค. 2560 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ทต.ปลักแรด เรื่อง รายชื่อผู้ค้าผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนเฟื่องฟ้า 4 (ริมคลองปลักแรดฝั่งทิศใต้)   3 ส.ค. 2560 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.หนองกะท้าว เรื่องการกำหนดราคากลางตีเส้นจราจร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2013 (กม23.+830-26+800)   3 ส.ค. 2560 57
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 220
 
   
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 21,213,296 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551