หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน2โครงการ   24 ส.ค. 2560 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนตร์บรรทุก(ดีเซล) ฯ   24 ส.ค. 2560 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนตร์บรรทุก(ดีเซล) ฯ ลว 21 สิงหาคม 2560   24 ส.ค. 2560 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบจ.เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายทุ่งทะเลแก้ว ช่วงที่2   24 ส.ค. 2560 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางการจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายฯ ที่ พล 72102/585 ลว 21 สิงหาคม 2560   24 ส.ค. 2560 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.หนองกะท้าว เรื่อง การกำหนดราคมกลางโครงการปรับปรุงศูนยืพัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังเขา   24 ส.ค. 2560 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.หนองกะท้าว เรื่องขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลาง 6 ชุด สำเนาประกาศ 6 ชุด   18 ส.ค. 2560 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อาร้างท่อระบายน้ำถนนเอกาทศรถ    18 ส.ค. 2560 57
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ ลว.8 ส.ค.60   17 ส.ค. 2560 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบจ. เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างผิวถนนจราจรหินคลุกสาย ม.13 บ้านไร่พัฒนา ต.นาบัว เชื่อมต่อ ม.1 บ้านกกกะบาก ต.ยางโกลน อ.นครไทย    15 ส.ค. 2560 47
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 220
 
   
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 20,710,247 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551