เลือกหมวดหนังสือ :
การนำเข้าข้อมูลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระในปี 2551-2554 ที่ พล 0037.3/ว 339 ลว 23 ก.ย. 53 [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1120 
 
สถจ.พล ได้โอนเงิน งปม.รายจ่ายประจำปี 53 เข้าบัญชี อปท. (เงินอุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากรฯ) ที พล 0037.5 / ว 338 ลว. 22 ก.ย. 53 [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1017 
 
สถจ.พล โอนเงิน งปม.รายจ่ายปี 53 เข้าบัญชีเงินฝาก อปท.  [ 23 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1041 
 
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 5911 ลว 22 ก.ย. 53 [ 22 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1212 
 
การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว5389 ลว. 21 ก.ย. 2553 [ 22 ก.ย. 2553 ]    อ่าน 1265 
 
<< หน้าแรก...     1311      1312      1313      1314     (1315)     1316      1317      1318      1319     ....หน้าสุดท้าย >> 1353
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 21,213,276 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551