เลือกหมวดหนังสือ :
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ ที่ ่พล 0023.3/ว 3062 ลว 14 มิ.ย. 61 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 41 
 
ผลการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3061 ลว 14 มิ.ย. 61 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
 
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3060 ลว 14 มิ.ย. 61 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
 
มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3059 ลว 14 มิ.ย. 61 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 90 
 
ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พล 0023.1/ว3016 ลว 13 มิ.ย.61  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 57 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1319
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 20,710,229 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551