ชี้แจงแนวทางในการประสานปฏิบัติการสอนสำหรับผู้ดูแลเด็กที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุสาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๗๓๓๖ ลว ๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2553 เวลา 10.22 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 2859 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,289,173 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551